پایگاه اطلاع رسانی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با هدف اطلاع رسانی مستقیم و بی واسطه در خصوص جدیدترین اخبار و اطلاعات کانونهای استانی و کشوری ایجاد شده است.

قابل به ذکر است کاربران محترم این پایگاه اینترنتی می توانند از طریق همین بخش در زمینه کلینیک های مددکاری اجتماعی و امورات مربوطه سوالات خود را مطرح نموده و پس از بررسی های مقتضی پاسخ کارشناسان امر را دریافت نمایند.

 

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان