یادداشت ریاست کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور به مناسبت انتخابات کانون کلینیک های مددکاری استان اصفهان

یادداشت ریاست کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور به مناسبت انتخابات کانون کلینیک های مددکاری استان اصفهان

انتخابات کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان اصفهان در مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ در محل سازمان بهزیستى استان اصفهان ساعت ٨صبح آغاز و هیأت مدیره تعیین و خانم دکتر بتول امین جعفرى با بالاترین رأى بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر قاسم

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان اصفهان

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان اصفهان

در مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان اصفهان با حضور آقای علی آزمون (مدیر عامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، آقای مجتبی فتایی (مسئول دفتر کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، آقای ناجی

اطلاعیه برگزاری مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

اطلاعیه برگزاری مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ جلسه مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ هشتم اسفند ماه سال جاری، با حضور هیأت امناء کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی و نیز مسئولین سازمان بهزیستی، رأس ساعت ۱۰/۰۰ صبح

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷

جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ و با دستور جلسه “بررسى عملکرد سال ٩٧ و سیاستگزارى و اهداف کانون در

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان

در مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان با حضور آقای علی آزمون (مدیر عامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور) آقای عباسی (معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان خوزستان)، خانم طهماسبی (کارشناس مسئول

گزارش جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۷

گزارش جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۷

جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۷ و با دستور جلسه بررسی استعفای سه نفر از اعضاء هیأت مدیره

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در دی ماه ۹۷

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در دی ماه ۹۷

درمورخ هشتم دی ماه سال جاری، جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی بر اساس فراخوان رسمی اعلام جلسه از سوی رئیس هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) تشکیل گردید. این نشست با حضور تعداد ۶ نفر از اعضاء

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان البرز

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان البرز

در مورخ ۹۷/۰۹/۱۹ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان البرز با حضور آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، خانم افضلان (کارشناس مسئول دفتر توانمند سازی بهزیستی استان البرز)، خانم فاطمه نریمانی (از

مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

با مدنظر قرار دادن اهداف اساسنامه ای مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ که یکی از موارد آن “تمرکز رسانه ای بر اصناف مددکاری اجتماعی ایران” و پیرو آن “معرفی هیأت مدیران، دست اندرکاران و فعالان اصناف تخصصی مددکاری اجتماعی” می

گزارش جلسه کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور + تصاویر

گزارش جلسه کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور + تصاویر

در مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ جلسه هم اندیشی هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور با مدیرکل و کارشناسان دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی؛ در این جلسه که با

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان