کانون کلینیک ‌های مددکاری اجتماعی کشور برای انسجام، هماهنگی، وحدت رویه و حمایت از کلینیک ‌های مددکاری اجتماعی تشکیل شد. این فکر از سال ۸۴ به عنوان یک تشکلی که بتواند این امور را عهده‌ دار شود مطرح شد. با توجه به اینکه سازمان بهزیستی در آن سال ها از نظر اعطای مجوز به تشکل ‌های غیر دولتی هنوز فعال نشده بود، مجوز کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی در سال ۸۶ از طریق وزارت کشور کسب شد. آقای سید کمال موسوی به عنوان رییس هیئت مدیره اولین دوره این کانون انتخاب شدند.

کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در سال ۱۳۸۹ با نظارت سازمان بهزیستی کشور تشکیل و با انجام انتخابات با حضور کلینیک های مددکاری اجتماعی سراسر کشور برگزار گردید.

در دوره دوم حیات کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور که فعالیت رسمی و قانونی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت که آقای احمدرضا دریایی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. مهم ترین اقدامات کانون در این دوره پیگیری امور کلینیک ها و سفرهای استانی مدیریت کانون و تعیین هیئت امناء بوده و در این دوره بود که مقرر گردید انتخابات کانون کشوری با حضور نمایندگان کانونهای استانی برگزار شود.

دور سوم از حیات کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی که با برگزاری مجمع عمومی در استان اصفهان و انتخاب هیات مدیره با ریاست احمد رحیمی همراه بوده است آغاز تحولی عظیم از همگرایی ها و هماهنگی های کلینیک های مددکاری اجتماعی در فضای مجازی شد و تحرکات پرشور مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی و بسیاری از گروههای مجازی مرهون تلاشگری های کانون دوره سوم تلقی می گردد. قابل به ذکر است در دوره سوم کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی برای اولین بار جانمایی مراکز مددکاری اجتماعی کشور در سایت نقشه مراکز مددکاری اجتماعی در قالب تشکیل یک بانک اطلاعات از مراکز مددکاری اجتماعی متناسب با تعداد کلینیک های مددکاری در آن مقطع زمانی صورت پذیرفت.

در دور چهارم از حیات کانون کشور آقای هاشم مهدیزاده به عنوان ریاست هیئت مدیره انتخاب شدند که مهمترین اقدامات این دوره به اختصار به شرح ذیل می باشد:

* انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری. به موجب این تفاهم نامه همکاری و مشارکت در راه اندازی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی

همکاری در برگزاری همایش ها، سمینار ها، میز گرد ها و کارگاه های آموزشی

تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با موضوعات مددکاری اجتماعی

* مصوبه با سازمان بهزیستی کشور در مورد شرایط اختصاص کلینیک شرط دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته ی مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی که به موجب این بخشنامه از اعطاء مجوز تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی به فارغ التحصیلان رشته های غیر از رشته های مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی خودداری گردد.

* انعقاد تفاهم نامه ما بین کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور و مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، که موضوع این تفاهم نامه ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به خانواده های فرزند پذیر، فرزندان تحت مراقبت در خانواده زیستی و جایگزین و فرزندان دارای زندگی مستقل در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط سازمان بهزیستی کشور می باشد.

منبع: روابط عمومی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

 

 

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان