تفاهم نامه ها و قراردادهای کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

تفاهم نامه ها و قراردادهای کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور

بدینوسیله تصاویری از مهمترین تفاهم نامه انعقاد یافته فی مابین کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و سازمانها و نهادهای مختلف نمایه می گردد. جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید. تصاویر تفاهم نامه همکاری ما

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان