دوره آموزشی طرح توسعه برنامه ی مراقبت از فرزندان در خانواده ها (امدادبگیران) از طریق مراکز غیر دولتی در گیلان برگزار شد

دوره آموزشی طرح توسعه برنامه ی مراقبت از فرزندان در خانواده ها (امدادبگیران) از طریق مراکز غیر دولتی در گیلان برگزار شد

دوره آموزشی طرح توسعه برنامه ی مراقبت از فرزندان در خانواده ها از طریق مراکز غیر دولتی (امدادبگیران) برگزار گردید به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی؛ صبح روز شانزدهم بهمن بهمن ماه دوره آموزشی سه روزه

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان