مروری کوتاه بر محتوای سخنرانی مسئولین کشوری کانون و بهزیستی؛ در گردهمایی دو روزه مشهد

مروری کوتاه بر محتوای سخنرانی مسئولین کشوری کانون و بهزیستی؛ در گردهمایی دو روزه مشهد

مراسم گردهمایی روسای کانونهای استانی مراکز مددکاری اجتماعی کشور صبح روز چهارشنبه بیستم تیرماه ۱۳۹۷ رأس ساعت ۸/۳۰ صبح، با خواندن قرآن و سرود ملّی آغاز گردید. در ابتدای مراسم آقای هاشم مهدی زاده رئیس هیئت مدیره کانون کلینیک های

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)

سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولیان اصلی سیاست گذاری علمی و اجرایی مددکاری اجتماعی در کشور در نظر دارند با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و با هدف به روز

حضور کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی در همایش مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی

حضور کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی در همایش مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی

کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور متشکل از اعضاء هیات مدیره و نیز مدیران و مددکارانِ کلینیک های مددکاری اجتماعی از استانهای مختلف، در سی و سومین همایش روز ملی مددکاری اجتماعی با شعار “مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی” حضور

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان