گزارش کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران در خصوص برگزاری کارگاه دو روزه تاب آوری

گزارش کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران در خصوص برگزاری کارگاه دو روزه تاب آوری

کارگاه آموزشی تاب آوری با تأکید بر مولفه های اجتماعی، به همّت کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران در تاریخ ۸ و ۹ آذر ماه در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. در جربان افتتاحیه کارگاه ابتدا

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان