گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان سمنان + تصاویر

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان سمنان + تصاویر

در مورخ ۹۷/۰۴/۱۰ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان سمنان با حضور آقای فتایی (مسئول دفتر کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی) با همراهی آقای قبادی (از همکاران دفتر کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور)، خانم امیرجان

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان