انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان فارس انجام شد

انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان فارس انجام شد

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی؛ جلسه مجمع عمومی کلینیک های مددکاری اجتماعی استان فارس در مورخ ۹۷/۲/۹ ساعت ۹/۰۰ صبح، با حضور ۱۶ نفر از صاحب امتیازان کیلینیک های مددکاری اجتماعی و خانم قیامی کارشناس مسئول

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان