گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان قزوین

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان قزوین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی؛ طی جلسه مورخ ٩۶/١۰/٣ انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان قزوین در محل کلینیک مددکاری اجتماعی معین با حضور آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان