انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه انجام شد

انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه انجام شد

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی؛ ‍انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان کرمانشاه با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، رئیس اداره حراست، کارشناس مسئول دفتر خانواده و زنان و مدیران کلینیک های مددکاری

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان