پیام تسلیت کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی به جهت درگذشت یکی از مدیران کلینیکها

پیام تسلیت کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی به جهت درگذشت یکی از مدیران کلینیکها

ضمن ابراز تأسف و تأثر از شنیدن خبر فوت همکار ارجمندمان سرکار خانم سیمین سنجری، یکی از مدیران زحمتکش کلینیک های مددکاری اجتماعی در شهرستان کهنوج (استان کرمان)، بدینوسیله درگذشت این بزرگوار را خدمت خانواده ایشان و جامعه مددکاران اجتماعی

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان