برگزارى کارگاه دو روزه میانجیگرى براى مددکاران زندانهاى استان خوزستان

برگزارى کارگاه دو روزه میانجیگرى براى مددکاران زندانهاى استان خوزستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور؛ کارگاه دو روزه ى میانجیگرى براى مددکاران اجتماعی زندانهاى استان خوزستان در مورخ ١۵ و ١۶ اسفندماه سال جاری به همت کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی برگزار شد. قابل

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان