گزارش تصویری از بازدید مدیر عامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و هیئت همراه از کلینیک مددکاری اجتماعی پناه

گزارش تصویری از بازدید مدیر عامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و هیئت همراه از کلینیک مددکاری اجتماعی پناه

گزارش تصویری از بازدید مدیر عامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و هیأت همراه از کلینیک مددکاری اجتماعی پناه در شهرستان ساوه

جلسه نمایندگان کانون کشور با کمیته امداد به روایت تصویر

جلسه نمایندگان کانون کشور با کمیته امداد به روایت تصویر

بدینوسبله تصاویری منتخب از برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با کمیته امداد امام خمینی (ره) که در خصوص چگونگی امکان همکاری کلینیک های مددکاری اجتماعی سطح کشور با این نهاد حمایتی صورت پذیرفت نمایه

تصاویری از جلسات هیات مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی

تصاویری از جلسات هیات مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی

بدینوسیله تصاویری منتخب از جلسات هیات مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی نمایه می گردد. جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

گردهمایی حقوق شهروندی به روایت تصویر

گردهمایی حقوق شهروندی به روایت تصویر

بدینوسبله تصاویری منتخب از گردهمایی حقوق شهروندی که به همت کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی در زمستان سال ۹۵ در وزارت دادگستری برگزار گردید نمایه می گردد. جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی به روایت تصویر

جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی به روایت تصویر

بدینوسبله تصاویری منتخب از برگزاری جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی نمایه می گردد. جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان