گزارش مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در زمستان ۹۷

گزارش مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در زمستان ۹۷

در مورخ هشتم اسفندماه نود وهفت، جلسه مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با دستور جلسه انتخاب سه عضو جدید از هیأت امناء کانون کشور، با هدف ترمیم اعضاء هیأت مدیره این تشکل صنفی برگزار گردید. قابل

اطلاعیه برگزاری مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

اطلاعیه برگزاری مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ جلسه مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ هشتم اسفند ماه سال جاری، با حضور هیأت امناء کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی و نیز مسئولین سازمان بهزیستی، رأس ساعت ۱۰/۰۰ صبح

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷

گزارش جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷

جلسه هیأت مدیره کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با اعلام فراخوان رسمی ریاست هیأت مدیره کانون (آقای هاشم مهدیزاده) در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ و با دستور جلسه “بررسى عملکرد سال ٩٧ و سیاستگزارى و اهداف کانون در

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان