گزارش مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در زمستان ۹۷

گزارش مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در زمستان ۹۷

در مورخ هشتم اسفندماه نود وهفت، جلسه مجمع فوق العاده کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور با دستور جلسه انتخاب سه عضو جدید از هیأت امناء کانون کشور، با هدف ترمیم اعضاء هیأت مدیره این تشکل صنفی برگزار گردید. قابل

جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی به روایت تصویر

جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی به روایت تصویر

بدینوسبله تصاویری منتخب از برگزاری جلسه مجمع عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی نمایه می گردد. جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید.

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان