گزارش نشست هم اندیشی مدیرکل بهزیستی گیلان با کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان

گزارش نشست هم اندیشی مدیرکل بهزیستی گیلان با کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان

مدیرکل بهزیستی استان گیلان گفت: نیازسنجی های تخصصی در حیطه مددکاری اجتماعی کلیه دفاتر و معاونت های سازمان توسط کانون کلینیکها صورت بپذیرد و در قالب برنامه ای مشخص و هدفمند طرح گردد. به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان یزد + تصاویر

گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان یزد + تصاویر

مورخ ۹۷/۴/۶ رأس ساعت ۹:۳۰ جلسه انتخابات کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان یزد با حضور نماینده و عضو هیئت مدیره کانون کشور آقای دکتر سعیدی تشکیل شد. در این جلسه آقای پایدار معاون اجتماعی بهزیستی استان یزد – خانم هوشمند

انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان فارس انجام شد

انتخابات هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان فارس انجام شد

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی؛ جلسه مجمع عمومی کلینیک های مددکاری اجتماعی استان فارس در مورخ ۹۷/۲/۹ ساعت ۹/۰۰ صبح، با حضور ۱۶ نفر از صاحب امتیازان کیلینیک های مددکاری اجتماعی و خانم قیامی کارشناس مسئول

توسعه و پشتیبانی: مددکاری اجتماعی ایرانیان